VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR TISET BY

tiset sommer 2017 1 tiset sommer 2017 2 tiset sommer 2017 3 tiset sommer 2017 4 tiset sommer 2017 5

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Brakpudsning og Fræsning udføres

Olaf Hansen 51260121

 

 

 

 

Lørdag den 5. April blev der afholde en mindefest for en af Danmarks historiens helt store mænd fra krigen i 1864,   Hans Tjellesen Schmidt som var den første fra Nordslesvig der meldte sig frivillig til krigen mod Tyskerne og som døde af sine sår.

Det hele startede med at man samledes på Tiset Lokalhistorisk hvor der der blev fremvist gamle billeder og dokumenter, efterfølgende var der kransenedlægning ved mindestenen, kransen  blev lagt af den 82 årige Tholkild Schmidt Brunde der er den ældste i slægtningen og der blev sunget "Du skønne land med dal og bakker fagre".

Herefter var der kaffe, sang og foredrag af  Svend Erik Ravn på Tiset kro.

 Det var et flot og spændende arrangement med 80 fremmødte slægtninge og lokale Tiset borgere

 

Kort om Hans Tjellesen Schmidt 

 

Født i Tiset i 1829

Student i Kolding

· Skulle have været med i krigen 1848, men lod stille for sig

· Opgav teologi studier i København: "for mange studerende var for magelige", sagde han.

· Blev cand. theol. med eksamen for biskoppen i Slesvig.

· Højskolelærer i Brøns.

· Da krigsrumlen lød i 1864 ville han kæmpe for Gud Konge og Fædreland!

· Hæren ville ikke optage ham – han var 32 år og for gammel lød begrundelsen.

· Henvendte sig til krigsministeren for at klage, men stadig nej tak.

· Gik til Sønderborg for at melde sig igen, men da var regimentet afmarcheret mod Dannevirke. Han fulgte efter og blev da endelig optaget som "den første frivillige fra Nordslesvig".

· Måtte gå med hæren på tilbagetoget fra Dannevirke og underviste her de drenge, der var med som hornblæsere

· Kom via Jylland tilbage til Als og var indsat på Dybbøl.

· Blev såret 18. marts 1864

· Sendt via Als i hestevogn til lazaret i Fåborg. Her mødte han kongen.

· Døde af sårbetændelse.

· Begravelsen blev et PR stunt for skytteforeningen (frivillige soldater) og for kampgejsten og nationalfølelsen.

 

· Der blev rejst en mindesten på Fåborg Kirkegård og siden to i Tiset for at mindes byens nationale helt.

 

Der kan ses meget mere om Hans Tjellesen Schmidt på www.tjellesen150aar.dk

 

Tak for bidrag!

Komiteen har glædet sig over god støtte til afviklingen af mindearrangementet.

Derfor stor tak til:

 

Frøs Sparekasse, Nordea, Kulturelt Samråd i Haderslev Kommune, Lokalhistorisk Arkiv Tiset, Gydende Plantage, Tiset Borgerforening og Ejnar Schmidt

 

 

Kontakt webmasteren hvis der er kommentarer eller ideer til hjemmesiden