VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR TISET BY

tiset sommer 2017 1 tiset sommer 2017 2 tiset sommer 2017 3 tiset sommer 2017 4 tiset sommer 2017 5

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Brakpudsning og Fræsning udføres

Olaf Hansen 51260121

 

 

 

 

Formandens Beretning 2015

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen d. 5. marts 2015

 Om det forgangne år 2014.

Hermed beretningen fra Tiset Borger- og Idrætsforenings andet år.

Ligesom i det første år er der også sket meget her i andet år. Der sker mange ting og jeg mener at vi i bestyrelsen er meget aktive. Vi har haft mange møder, afholdt mange aktiviteter og som følge deraf har vi også brugt meget tid på vores forening. Til vores forskellige aktiviteter har vi heldigvis en del frivillige hjælpere der assisterer os, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Vi startede året med vores generalforsamling d. 26. februar, hvor der var lidt nyvalg og lidt genvalg.

Vi konstituerede os på det næstfølgende møde d. 11. marts, hvor vi fik fordelt posterne jf. vores vedtægter, ligesom vi også fik sat vores underudvalg på plads.

I disse underudvalg er der mindst én person fra bestyrelsen og derudover efter behov nogle frivillige hjælpere fra byen. Alle vores aktiviteter er fordelt i disse udvalg, så vi har synlighed over det hele, og dermed styr på det.

Nu til årets øvrige aktiviteter: 

Søndag d. 23. februar blev der afholdt Fastelavn henne i stalden hos Therese og Helge, det var som sædvanligt godt besøgt med mange udklædte og deres følgesvende. En god og hyggelig eftermiddag, som vi værdsætter højt for at fastholde sammenholdet i byen.

 Lørdag d. 26. april havde vi Ren By. Et arrangement der også udspringer fra Therese og Helges stald. Vi mødtes kl. 9 til rundstykker, kaffe og en lille skarp, hvorefter vi er klar til at gå ud og friske byen op.

 Tiset Vandværk var, som de plejer, venlige at sponsorere rundstykkerne.

Michael og Johannes samt deres team af hjælpere havde gjort et godt stykke forarbejde, opgaverne var specificeret og grejet var klar, så det var bare at gå i gang. Efter veludført arbejde mødtes vi igen i stalden, til en pølse m. brød, samt en enkelt fyraftens øl. Dette arrangement er rigtig hyggeligt og vi mener at det gør en forskel for byen og os alle, så jeg kan kun opfordre endnu flere til at komme og deltage i det kommende Ren By arrangement som bliver lørdag d. 11. april, da der er endnu flere ting vi kan tage fat i.

23. juni er jo vores Sankt Hans aften, og vi er med i arrangementet ude på skydebanen. Vi sørger for det allervigtigste, nemlig heksen. Vi hjælper også med andre mindre vigtige detaljer, såsom at spise nogle grillpølser og drikke noget øl og rødvin. En god og traditionsrig aften, med en fornuftig opbakning til.

 Årets Byfest blev afholdt i dagene 27. 28. og 29. juni.

 Fredag aften startede vi byfesten med vores fællesspisning. Taget i betragtning at CN ikke deltog i år med deres medarbejdere, var der trods alt alligevel næsten 130 personer, hvilket vi er meget tilfredse med.

Maden fra Fole Høkerkro var som altid god og musikeren Ole Vallentin spillede rigtig godt. Ham har vi for øvrigt bestilt igen til dette års byfest. Vi troede ellers at vi næsten havde fået ham skræmt væk, på grund af et lille uheld med en golfvogn, men han ville heldigvis godt komme og spille igen.

Der var en god "lokal-revy" fremført af lokale kræfter, med lokalt indhold.

Ligesom tidligere var der også til denne byfest en del lokale erhvervsdrivende der støttede os med sponsorater af forskellig art og forskellig størrelse. Mange tak for denne støtte.

Vi havde Petanque turnering lørdag eftermiddag, professionelt styret af Helge Jakobsen. Der var kagekonkurrence med efterfølgende kaffebord, til stor glæde for bl.a. petanque-spillerne.

Der var børneleg, hvor blandt andet Malene hjalp os rigtig meget.

Familie cykelturen blev afholdt lørdag eftermiddag, hvor vi cyklede en tur til Enderupskov, over Stensbæk Plantage til Arnum, ud med Kastrupvej og med Engvej tilbage til Tiset.

Om aftenen var der fællesgrill, hvor alle kunne deltage med deres medbragte mad.

Søndag morgen var der gratis morgenkaffe, med rundstykker sponseret af Arnum Bageri, og ganske som det plejer var der en god opbakning. Derefter var der gåtur rundt med vores sti ud til skydebanen og ud over heden til den nye bro over Gelså, hjem gennem Stensbæk Plantage, over jernbroen og Landbomarken.

 Generelt set så var det en god Byfest, blot lidt presset på økonomien. Vores mål er selvfølgelig at byfesten skal kunne rende rundt økonomisk, og helst også give et lille overskud. Men det er svært når det kniber med at trække folk om lørdagen og om søndagen.

Fredag d. 15. august afholdt vi Fællesgrill heromme på pladsen. Vi havde opsat et telt og tændt op i grillen hvorefter alle kunne møde op med deres medbragte mad og drikkevarer. Det var en rigtig god og hyggelig aften, hvor det som sædvanligt blev lidt sent før der blev fyraften.

 I november blev vores julehjerter fundet frem fra loftet, gennemset og gjort klar til ophængning, de blev med frivillig hjælp hængt op, til glæde og fornøjelse for os alle. Desværre var december stormene sidste år ret hård ved hjerter og pærer, så der er en del hjerter der var gået i stykker.

 Vi stod altså overfor enten at skulle foretage en større investering i nye plastik-hjerter, eller ikke at kunne hænge julelys op i hele byen.

Michael fik undersøgt mulighederne grundigt, før vi bestilte nye hjerter til stjernerne. Alle de gamle var godt nok ikke gået i stykker, men de var efterhånden så hårde og sprøde, at de sikkert ville gå i stykker inden for kort tid.

Vi valgte derfor, af hensyn til opstartsomkostninger, forsendelse m.m. at købe hjem til alle stjernerne.

Det var godt nok en solid investering, hvilket I kan se i regnskabet efterfølgende, godt 40.000,- kr.

D. 30. november var der Julestue i stalden ved Therese og Helge.

 Denne gang valgte vi at ændre lidt på traditionen, hvor julemanden før er gået gennem hele byen, skulle han nu findes af børnene nede i skoven i Gydende Plantage. Derefter gik man i samlet trop op i stalden ved Therese og Helge, hvor der blev danset om juletræ og sunget julesange. Bagefter var der julehygge med gløgg og æbleskiver og slikposer til børnene. En rigtig hyggelig dag som helt sikkert skal gentages.

Af andre aktiviteter har vi også deltaget i et enkelt loppemarked i det forløbne år. Henne i stalden hos Therese og Helge. Vi har dog besluttet at stoppe med denne aktivitet, men så vidt jeg ved, så fortsætter Loppemarkedet derhenne stadigvæk.

Hen over sommeren har der været arrangeret petanque heromme på banen. Hver uge var der en del der mødtes og havde nogle hyggelige timer sammen.

Vi har haft vores præmiespil kørende i det forgangne år, og i november var det tid til fornyelse af numrene. Vi har endnu engang fået solgt ca. det samme antal numre som vi plejer, derfor er det en sikker indtægtskilde for foreningen.

Derudover har vi også solgt medlemskort til foreningen. Vi planlægger at komme rundt igen i marts – april måned med 2015 medlemskort.Hen over foråret og forsommeren har vi lavet lidt almindeligt vedligehold på vores legeplads, samt på klubhuset.

Vores kasse henne ved Kongevej 217, der bruges til opslag af enhver art, fødselsdage og andre mærkedage, bruges flittigt og den passes for øvrigt forbilledligt af Ulla og Helge Jakobsen, de sørger for at sætte fødselsdags-meddelelser og lignende op, hejser flaget eller vimplen afhængig af begivenheden, samler penge ind og omsætter dem til en gave til fødselaren. En stor tak til Ulla og Helge for deres indsats.

er bliver også i vinter spillet lidt indendørs fodbold i Gram Fritidscenter med et herreseniorhold.

Der er ikke så mange, men dem der er med hygger sig med det. De er ikke tilmeldt en turnering, men spiller blot for sjov. Derfor er det også lidt uforpligtende for dem, og det er lige netop det de ønsker.

Før sommerferien startede vi op med lidt børneleg / børneidræt på sportspladsen. Der var en rimelig tilslutning i begyndelsen men de faldt ret hurtigt fra igen.

Derfor droppede vi det efter sommerferien. Vi vil dog forsøge igen til sommer

 Vi holder også vores www.Tisetby.dk hjemmeside kørende og opdateret. Når jeg siger vi, så må jeg rettere sig Michael Fyhn, da det er ham der gør alt arbejdet.

Vi etablerede den jo i et samarbejde med Tiset Vandværk og da vi havde fået den godt op at køre, meldte Tiset Lokalhistorisk Forening sig på banen og ville gerne være med og vi fik dem så med på siden. Desværre gik der kun ca. 1 års tid før de besluttede at lægge sig sammen med Gram Lokalhistorisk forening og lukke Tiset ned. Det betød at vi efterfølgende har fjernet dem fra vores hjemmeside igen.

Hvis I har kommentarer eller ideer til hvordan vi kan gøre den bedre, så kontakt gerne Michael eller mig, I må også meget gerne komme med billeder fra Tiset og omegn, da vi gerne vil sætte dem i galleriet samt have nogle forskellige billeder at skifte rundt med på forsiden.

Vi har jo en renholdelsesaftale med Haderslev Kommune, for de 3 grønne områder der er i byen. Det er mindepladsen henne ved den gamle skole, det er området ved vandstenen oppe i svinget, og det er området på den anden side af vejen hvor glenten står.

Vi får et beløb for at "sommer-holde" disse 3 steder. Tidligere er selve arbejdet blevet "købt", men i det forløbne år har vi i bestyrelsen deltes om arbejdet og på den måde holdt pengene i foreningen. Dog har Bjarke Nicolaisen hjulpet os med at klippe græsset henne på mindepladsen, tak for det.

Nu er vi efterhånden ved at være kommet igennem de faste ting igennem året, men der er stadigvæk et par ting mere som vi har fået tiden til at gå med.  

Den første ting er: de trafikale forhold gennem byen.

 Dette emne forklarede jeg en hel del om i sidste års beretning, derfor vil jeg her blot give en kort status:

Jeg er løbende i kontakt med Kommunens trafiksikkerhedsgruppe, som flere gange i løbet af året, til Plan og Miljø udvalget, har fremlagt forslag til de foranstaltninger som er udarbejdet for at afhjælpe vores ulykkelige situation. Men hver gang er det blevet fejet af bordet, enten med ønske om yderligere undersøgelser eller beregninger, eller af andre grunde. For mig står det helt klart, at Plan og Miljø ganske enkelt ikke er interesseret i at investere penge i at fjerne en sort plet i Tiset, men hellere vil bruge pengene i Haderslev, Starup og Hammelev.

Politiets indstilling til Kommunen er dog ganske klar: De anbefaler på det kraftigste at der bliver sat noget i værk i Tiset, men også denne indstilling bliver overhørt.

For mig at se, så skal der en dødsulykke til før de reagerer.

Vores eneste mulighed lige nu er at begynde en kraftig offensiv mod dem gennem pressen, samt prøve at påvirke de enkelte politikere i udvalget.

Den anden ting er: muligheden for at bygge et nyt fælleshus hernede ved det nuværende klubhus.

 Vi er fortsat meget opsatte på skabe dette nye mødested for byens borgere og foreninger, og har i årets løb arbejdet målrettet på selve løsningen (fælleshuset), samt få styr på de nødvendige detaljer der er påkrævede for at kunne gå i gang med at søge fonde m.m.

Bent Hansen, Leif Nannestad og undertegnede er nu kommet så langt at formaliteterne er på plads og vi kan påbegynde fonds-ansøgningerne.

Vi har fået tegnet det kommende fælleshus helt som vi kunne ønske os det.

Vi har fået forhandlet en 20 årig lejekontrakt på området heromme på plads med Haderslev Kommune.

Vi har fået positiv tilbagemelding på at kunne forvente driftstilskud til det nye fælleshus.

Vi har fået en positiv tilkendegivelse om at kunne forvente en byggetilladelse, blot diverse formaliteter kommer på plads når det bliver aktuelt.

Tegningerne og andre informationer kan findes på vores hjemmeside.

Den tredje ting er: Kongevej 226, Eigils hus.

 Som I jo alle er klar over, så er huset fjernet og grunden er ryddet. Vi var heldige at komme i betragtning til Kommunens nedrivningspulje, så huset samt de gamle nedgravede olietanke blev fjernet uden vi selv skulle foretage os noget.

Vores plan er at vi hen over foråret og sommeren vil lave en grøn plet midt i byen, til fri afbenyttelse for alle, med græs, frugttræer, et par bænke og måske et bålsted.

 Den fjerde ting er: at vi hjælper til på Gram Slot til diverse messer.

 I det forløbne år har vi arbejdet dernede 2 dage ved forårsmessen, 2 dage ved jagtmessen og 4 dage ved julemessen.

I disse 4 weekender har vi tjent 52.920,- kr.

Vi i bestyrelsen, samt vores familier, har selv taget en rigtig stor tørn til messerne, men vi har også haft god hjælp fra andre i både Tiset og Gram, rigtig mange har sagt ja til at hjælpe os, en stor tak for det.

I dette år vil vi kunne forvente endnu mere arbejde dernede, da de messer vi allerede kender, kommer igen, julemessen bliver udvidet til 3 weekender og der er planer om yderligere et par nye messer.

Vi får altså brug for al den hjælp vi kan få, og vil derfor tilladelse os at kontakte jer og spørge pænt.

Her til sidst, vil jeg takke bestyrelsen for et godt og fornøjeligt samarbejde i det forgangne år, en stor tak til vores sponsorer og en endnu større tak til alle de frivillige hjælpere der har hjulpet til med forskellige ting når vi har spurgt. Dette er hvad enten det er til messer, byfest, Kongevej 226, nyt fælleshus, eller andet.

Formand

Lars Bracht

 

 

 

1. marts 2015.

 

 

Kontakt webmasteren hvis der er kommentarer eller ideer til hjemmesiden