VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR TISET BY

tiset sommer 2017 1 tiset sommer 2017 2 tiset sommer 2017 3 tiset sommer 2017 4 tiset sommer 2017 5

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Brakpudsning og Fræsning udføres

Olaf Hansen 51260121

 

 

 

 

Formandens Beretning 2018

 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen d. 15. marts 2018

om det forgangne år 2017.

 

Hermed beretningen fra Tiset Borger- og Idrætsforenings femte år.

Ligesom de tidligere år, er der igen sket meget i årets løb. Der sker mange ting og jeg mener at vi i bestyrelsen er meget aktive. Vi har haft mange møder, afholdt mange aktiviteter og som følge deraf har vi også brugt meget tid på vores forening. Til vores forskellige aktiviteter har vi heldigvis en del frivillige hjælpere der assisterer os, hvilket vi er meget taknemmelige for.

 

Årets første aktivitet var at tage julebelysningen ned. Der havde hen over december måned været en del blæsevejr, der gjorde at 3-4 stjerner måtte tages ned før tid, da de var blæst delvis i stykker. Resten blev taget ned af den sædvanlige flok frivillige, og hængt på vognen, klar til næste års brug.

Vognen som vi har opstaldet ved Niels Schmidt kører Bent Hansen rundt for os, og med den lånte rendegraver fra Mathias Ravn, kan julehjerte-teamet tage dem ned temmelig hurtigt.

 

Fredag d. 24. februar holdt vi vores lidt forsinkede bestyrelses-julefrokost, hvor vi var ude og bowle og få lidt godt at spise.

 

Vi afholdt fastelavn søndag d. 5. marts, hvor der var rigtig godt fremmøde i stalden på Kongevej 231, der var nok stort set lige så mange udklædte børn og voksne som året før.

 

Generalforsamlingen for året 2016 afholdt vi sammen med Tiset Vandværk på Tiset Kro, tirsdag d. 7. marts. Det var første gang vi havde dette samarbejde med vandværket, og tanken bag var at vi derved måske kunne få en større deltagelse til begge generalforsamlinger, end hvis vi afholdt dem hver for sig. Det viste sig da også at være tilfældet.

 

Vi konstituerede os på et bestyrelsesmøde d. 21. marts, hvor vi fik fordelt posterne jf. vores vedtægter, ligesom vi også fik sat vores underudvalg på plads.

I disse underudvalg er der mindst én person fra bestyrelsen og derudover, efter behov, nogle frivillige hjælpere fra byen. Alle vores aktiviteter er fordelt i disse udvalg, så vi har synlighed over det hele, og dermed styr på det.

 

Lørdag d. 22. april havde vi Ren By. Et arrangement der også udspringer fra stalden på Kongevej 231

Vi mødes kl. 9 til rundstykker, kaffe og en lille skarp, hvorefter vi er klar til at gå ud og friske byen op.

Tiset Vandværk var, som de plejer, venlige at sponsere rundstykkerne.

Michael og Johannes samt deres team af hjælpere havde gjort et godt stykke forarbejde, opgaverne var specificeret og grejet var klar, så det var bare at gå i gang. Efter veludført arbejde mødtes vi igen i stalden, til en pølse m. brød, samt en enkelt fyraftens øl. Dette arrangement er rigtig hyggeligt og vi mener at det gør en forskel for byen og os alle, så jeg kan kun opfordre endnu flere til at komme og deltage i det kommende Ren By arrangement som bliver lørdag d. 7. april, da der også i år skal fjernes spor fra vinteren og gøres forårsklart før konfirmationerne.

 

Årets Byfest blev afholdt i dagene 16. og 17. juni.

Denne byfest var jo for tredje år i træk reduceret fra 3 dage til 2 dage, hvilket giver mulighed for et lidt tættere program om lørdagen.

Ligesom tidligere år var der også til denne byfest en del lokale erhvervsdrivende der støttede os med sponsorater af forskellig art og af forskellig størrelse. Mange tak for denne støtte.

 

-      Fredag aften startede vi byfesten med vores fællesspisning. Der var en anelse færre end sidste år, vi var ca. 85 personer, hvilket jo også er ganske fint.

Vi stod delvist selv for maden, vi fik hjælp til at grille og anrette kødet, resten klarede vi selv. Der var nogle stykker i bestyrelsen der ydede en stor indsats der.

Musikken blev leveret af Ole Vallentin der som sædvanligt spillede rigtig godt.

 

 

 

Der var en rigtig god ”lokal-revy” fremført af lokale kræfter, med lokalt indhold. Aktørerne fik megen ros for revyen. Alt i alt var det en god og hyggelig aften, vi håber på at dette måske kan hjælpe med at trække endnu flere til dette års fællesspisning, som er fredag d. 22. juni.

 

-      Vi startede lørdagen med gratis morgenbord, med rundstykker sponseret af Min Købmand i Arnum.

 

Derefter indbød vi til en fælles gåtur rundt på vores sti, ud over heden til Gelså, over vores fine bro og tilbage til sportspladsen. En sti, eller et Spor i vores landskab, som vi for øvrigt er meget stolte af og som heldigvis bliver godt benyttet.

Vi havde arrangeret Sommer for Sjov, hvilket var leg, spil og underholdning for børn og barnlige sjæle. Der var en fornuftig deltagelse, og dem der var der hyggede sig.

Vi havde Petanque turnering lørdag eftermiddag, arrangeret og styret af Conni Lützen.

Der var kagekonkurrence med efterfølgende kaffebord, til stor glæde for bl.a. petanque-spillerne.

Til aftenen var der fællesgrill, hvor alle kunne deltage med deres medbragte mad.

Familiecykelturen blev afholdt efter fællesgrillen, hvor vi cyklede en tur ud i Tiset Enge og tilbage til Tiset.

Byfesten blev afrundet i teltet med en grillpølse og en enkelt øl

 

Generelt set så var det en god Byfest, også i år lykkedes det os at lave en skilling på byfesten.

Det ville selvfølgelig være dejligt hvis flere af Tiset og omegns beboere deltog i både fællesspisning om fredagen og til arrangementerne om lørdagen.

 

23. juni, Sankt Hans aften, var vi med i arrangementet ude på skydebanen.

En god, hyggelig og traditionsrig aften, som der heldigvis er en fornuftig opbakning til.

 

Fredag d. 25. august afholdt vi Fællesgrill omme på sportspladsen. Vi havde opsat et telt og tændt op i grillen, hvorefter alle kunne møde op med deres medbragte mad og drikkevarer. Det var en rigtig god og hyggelig aften, hvor det som sædvanligt blev lidt sent før der blev lukket og slukket.

 

I november blev vores julehjerter fundet frem, gennemset og gjort klar til ophængning, de blev med frivillig hjælp hængt op, til glæde og fornøjelse for os alle. I år var vi heldigvis forskånet for de helt store december-storme, så det var yderst begrænset hvad der gik i stykker denne gang.

Vi havde dog lidt udfordringer med at holde lyset i træet henne på mindepladsen i gang. Vi bliver nok nød til at finde en bedre måde til at sikre kabler m.m. mod fugt.

 

D. 26. november var der Julestue i stalden på Kongevej 231.

Også denne gang startede vi dette traditionsrige arrangement med at Julemanden skulle findes af børnene nede i skoven i Gydende Plantage. Efter at julemanden, i år i skikkelse af Casper Elneff, havde delt fløde-karameller ud til de sødeste af børnene, gik alle i samlet trop op til stalden, hvor der først blev danset om juletræ ude i gårdspladsen og sunget julesange. Juletræet var for øvrigt sponseret af Mathias Ravn. Bagefter var der julehygge inde i stalden med gløgg og æbleskiver samt slikposer til børnene, sponseret af Tiset Maskinstation.

Der var en fin opbakning af både børn og voksne, En rigtig hyggelig dag som helt sikkert skal gentages.

 

-        Hen over sommeren har der været arrangeret petanque omme på banen. Hver uge var der en del der mødtes og havde nogle hyggelige timer sammen.

 

-        Vi har haft vores præmiespil kørende i det forgangne år, og her på det seneste var det igen tid til fornyelse af numrene. Vi har endnu engang fået solgt ca. det samme antal numre som vi plejer, derfor er det en sikker indtægtskilde for foreningen.

 

-        Vores kasse henne ved Kongevej 217, der bruges til opslag af enhver art, fødselsdage og andre mærkedage bliver brugt flittigt. Indsamlinger til mærkedage styres af Helle og Bent Hansen og Alice Skødt hjælpes ad med flaghejsningen.

 

 

 

 

 

 

 

-        Der bliver også i vinter spillet lidt indendørs fodbold i Gram Fritidscenter med et herreseniorhold.

De er ikke så mange, men dem der er med hygger sig med det. De er ikke tilmeldt en turnering,

men spiller blot for sjov.

 

-        I stedet for børnesport, som vi i nogle år har forsøgt at holde kørende, havde vi sidste sommer et par eftermiddage / aftner med Børn og Bål. Her kunne børn og deres forældre møde op til et par hygge-timer med bål, snobrød, skumfiduser og leg. Der var god tilslutning, så det forventer vi at gentage.

 

-        Vi holder også vores www.Tisetby.dk hjemmeside kørende og opdateret. Når jeg siger vi, så må jeg rettere sig Michael Fyhn, da det er ham der gør alt arbejdet.

Hjemmesiden er jo etableret i et samarbejde med Tiset Vandværk og vi deler udgifterne mellem os. Hvis I har kommentarer eller ideer til hvordan vi kan gøre den bedre, så kontakt gerne Michael eller mig, I må også meget gerne komme med billeder fra Tiset og omegn, så vi kan sætte dem i galleriet samt have nogle forskellige billeder at skifte rundt med på forsiden.

Vi har også forsøgt at være lidt bedre på Facebook i det forløbne år, og det er Anne Skødt Hansen der har styret det for os.

 

-        Vi har jo en renholdelsesaftale med Haderslev Kommune, for de 3 grønne områder der er i byen. Det er mindepladsen henne ved den gamle skole, det er området ved vandstenen oppe i svinget, og det er området på den anden side af vejen hvor glenten står.

Vi får et beløb for at ”sommer-holde” disse 3 steder. Vi i bestyrelsen har deltes om arbejdet, sammen med nogle frivillige hjælpere.

 

-        Vores ”Spor i landskabet - Sti” er jo blevet nævnt tidligere. Ud over denne sti, så er der jo flere andre stier rundt omkring Tiset, hvor man kan gå og nyde landskabet og naturen. Disse stier kræver også noget vedligehold, som vi bl.a. selv gør, sammen med hjælp fra nogle af byens borgere. I denne forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at takke Leif Nannestad, men også Olaf Hansen der med sin brakpudser hjælper med at holde græsset nede.

 

Nu er vi efterhånden ved at være kommet igennem de faste ting hen over året, men der er stadigvæk et par ting mere som vi har fået tiden til at gå med.

 

Den første ting er: De trafikale forhold gennem byen.

Dette emne har jeg berørt en del i de sidste års beretninger, derfor vil jeg her blot give en kort status:

Jeg har løbende i kontakt med Kommunens trafiksikkerhedsgruppe, som er underlagt Plan og Miljø udvalget. De almindelige ”soldater” i udvalget, har gjort hvad de kunne for at overbevise politikerne om at der skal gøres noget radikalt i Tiset, men det stemmes ned i udvalget gang på gang. Derimod har de let ved at blive enige om at bruge størstedelen af budgettet i kommunens østlige del.

Kontakten til trafiksikkerhedsgruppen er desværre gået i stå i årets løb. Der er tilsyneladende sket noget på personalefronten, ”min kontakt” derude er der ikke mere, og det har efterfølgende vist sig at være umuligt at komme i kontakt med dem. Når jeg sender mails til dem, bliver der blot svaret at de videre-sendes til rette vedkommende, og vedkommende er der tilsyneladende aldrig, da der aldrig svares tilbage.

Der har heldigvis været en periode uden trafikuheld i svinget. Men i det sene efterår skete det så igen, denne gang landede bilen på græsset ved Glenten, efter at have nedlagt en stribe skilte.

Efter denne episode sendte jeg de omtalte mails, flere gange til kommunen, og jeg venter stadig på svar.

 

Den anden ting er: Muligheden for at bygge et nyt fælleshus nede ved det nuværende klubhus.

Vi er fortsat meget opsatte på at skabe dette nye mødested for byens borgere og foreninger.

Der er udarbejdet skitser, beskrivelser og budget, og vi har arbejdet målrettet på at søge fonde m.m.

Vi har samlet et lille udvalg som står for dette, og det består af Bent Hansen, Leif Nannestad, Olaf Hansen og undertegnede. Vi har desværre mest fået afslag fra de fonde som vi har søgt, men vi fortsætter.

Tegninger og andre informationer om fælleshuset kan findes på vores hjemmeside.

 

 

 

 

Den tredje ting er: Kongevej 226, Eigils Plads.

Vi passer pladsen med græsslåning m.m. og vi har i årets løb været i gang med at bygge grillhytten derhenne og vi har etableret ”terrassen” med faststampet stenmel. Vi har i øvrigt haft en rigtig god hjælp til dette arbejde fra Evald Nielsen.

Vi satser på at blive færdige med grillhytte og borde / bænke i løbet af foråret, hvorefter vi vil afholde en ”officiel åbning” af pladsen.

 

Den fjerde ting er: At vi hjælper til på Gram Slot til diverse messer.

I det forløbne år har vi arbejdet dernede 2 dage ved Hus- og Havemessen, 2 dage ved Jagtmessen, 6 dage ved julemessen og ved Kim Larsen koncerten.

På disse 11 dage har vi tjent ca. 47.000,- kr.

Vi i bestyrelsen, samt vores familier, har selv taget en rigtig stor tørn til messerne, men vi har også haft god hjælp fra andre i Tiset og omegn, rigtig mange har sagt ja til at hjælpe os, en stor tak for det.

I dette år vil vi kunne forvente den samme mængde arbejde dernede, måske endda lidt mere, da der ud over messerne kommer væsentlig flere koncerter m.m.

Vi får altså brug for al den hjælp vi kan få, og vil derfor tilladelse os at kontakte jer og spørge pænt.

 

Den femte ting er: Borgerbudgettering.

Vi har i slutningen af 2016 og i 1. halvår af 2017 fuldført de projekter som puljen af Landdistriktsmidler i 2016 gav os mulighed for. De 52.000,- kr. blev anvendt på disse 3 projekter:

1.      Bord-bænksæt og ekstra afmærkning med skilte til Tiset-Stensbæk sporet.

  1. Indkøb af borde og stole til 84 personer, til brug ved byfest, fællesgrill m.m. samt til udlejning til private lejligheder, såsom konfirmationer, fødselsdage osv.
  2. Grillhytte på Eigils plads.

Vi blev i øvrigt også tildelt 52.400,- kr. fra Syd Energis Vækstpulje, hvilket gjorde at vi dermed også havde penge til bord-bænk sæt og andre ting i og omkring Grillhytten.

 

I slutningen af 2017 gennemgik vi et nyt Borgerbudgetteringsforløb, hvilket resulterede i en ny pulje, denne gang 50.000,- kr. Dette beløb skal anvendes på følgende projekter:

1.     Infotavle ved Eigils plads og lys i Grillhytten på Eigils plads.

2.     Transportabel toiletvogn, til brug ved Grillhytten på Eigils plads og andre steder.

3.     Opdatering af legepladsen ved klubhuset på sportspladsen.

4.     Parkeringsmulighed for cykler ved Eigils plads.

5.     Renovering af byens 2 hvide bænke, dem der plejer at stå ved mindepladsen og Glenten.

6.     Opdatering af byens Julebelysning, til ny led-belysning i hjertet og ude på stjernen.

 

Den sjette ting er: Hjertestarter.

Vi fik tildelt en Hjertestarter fra TrygFonden til placering centralt i Tiset.

Den er monteret på indgangspartiet henne ved CN, og vi fik 6 personer instrueret i at betjene hjertestarteren samt give hjerte/lunge førstehjælp.

 

Her til sidst, vil jeg takke bestyrelsen for et godt og fornøjeligt samarbejde i det forgangne år, en stor tak til vores sponsorer og en endnu større tak til alle de frivillige hjælpere der har hjulpet til med forskellige ting når vi har spurgt. Dette er hvad enten det er til messer, byfest, Kongevej 226, nyt fælleshus, eller andet.

 

 

Formand

Lars Bracht

11. marts 2018

Kontakt webmasteren hvis der er kommentarer eller ideer til hjemmesiden