VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR TISET BY

tiset sommer 2017 1 tiset sommer 2017 2 tiset sommer 2017 3 tiset sommer 2017 4 tiset sommer 2017 5

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Brakpudsning og Fræsning udføres

Olaf Hansen 51260121

 

 

 

 

Formandens beretning 2014

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen d. 26. februar 2014 om det forgangne år 2013.

Dette er jo beretningen fra foreningen Tiset Borger- og Idrætsforenings første år. På en måde er det jo en stor opgave at berette om det første år. Der er sket mange ting og jeg mener at den nye bestyrelse har været særdeles aktiv. Vi har haft mange møder, afholdt mange aktiviteter og som følge deraf er der også nogle af os der ind i mellem næsten havde fået nok af det hele. Men vi kom igennem det første år, så nu skal vi bare til at have det hele arbejdet ind i en rutine, så går det nok lettere.                                                          Vi startede året med en del møder mellem bestyrelsesmedlemmer fra de tidligere Tiset Borgerforening og Tiset Ungdoms- og Idrætsforening, med det formål at få sammenlægningen på plads. Vi havde jo allerede i de tidligere respektive både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger fået opbakning til at slå os sammen, og de nødvendige rutiner der skal overstås var også på plads.                                                                   Vi afholdt den stiftende generalforsamling d. 21. februar, hvor Tiset Borger- og Idrætsforening blev til. Vi fik en bestyrelse valgt, med medlemmer fra begge de tidligere bestyrelser, vi fik godkendt de nye vedtægter osv. osv. Eftersom alt det formelle nu var overstået, manglede vi nu blot at få os konstitueret. Dette gjorde vi på det næstfølgende møde d. 4. april, hvor vi fik fordelt posterne jf. vores vedtægter. Vi fik også igangsat vores underudvalg, hvor der i hvert udvalg er mindst én person fra bestyrelsen og derudover efter behov nogle frivillige hjælpere fra byen. Alle de aktiviteter som de 2 tidligere foreninger havde før sammenlægningen, er blevet fordelt i disse udvalg, så vi har synlighed over det hele, og dermed styr på det. Der var en del praktiske ting der efterfølgende skulle på plads, her tænker jeg bl.a. på nyt CVR nummer, godkendelse af den nye forening i Folkeoplysnings udvalget i Haderslev kommune, så vi vedblev med at være støtteberettiget, navneændring alle de steder hvor de tidligere foreninger var registreret, ændring af bankkontoer ved Frøs og Nordea osv. Vi er nok efterhånden næsten kommet det hele igennem, men der dukker stadig lidt op som skal rettes på plads.

Nu til årets øvrige aktiviteter:

Søndag d. 17. februar blev der afholdt Fastelavn henne i stalden hos Therese og Helge, det var som sædvanligt godt besøgt med mange udklædte og deres følgesvende. En god og hyggelig eftermiddag, som vi værdsætter højt for at fastholde sammenholdet i byen.

Lørdag d. 6. april havde vi Ren By. Et arrangement der også udspringer fra Therese og Helges stald. Vi mødes kl. 9 til rundstykker, kaffe og en lille skarp, hvorefter vi er klar til at gå ud og friske byen op. Johannes og hans team af hjælpere havde gjort et godt stykke forarbejde, så opgaverne var specificeret og grejet var klar, så det var bare at gå i gang. Efter veludført arbejde mødtes vi igen i stalden, til en pølse m. brød, samt en enkelt fyraftens øl. Dette arrangement er rigtig hyggeligt og vi mener at det gør en forskel for byen og os alle, så jeg kan kun opfordre endnu flere til at komme og deltage i det kommende Ren By arrangement som bliver lørdag d. 26. april, da der er endnu flere ting vi kan tage fat i.

Fredag d. 14. juni afholdt vi Fællesgrill heromme på pladsen. Vi havde opsat et telt og tændt op i grillen hvorefter alle kunne møde op med deres medbragte mad og drikkevarer. Det var en rigtig god og hyggelig aften, og det blev lidt sent for nogle af os, før vi ramte hovedpuden.

23. juni er jo vores Sankt Hans aften, og vi er med i arrangementet ude på skydebanen. Vi sørger for det allervigtigste, nemlig heksen. Og hvilken heks. Vi hjælper også med andre mindre vigtige detaljer. En god og traditionsrig aften, med en fornuftig opbakning til.       D. 13. august fik vi overrakt en check på 20.000,- kr. fra Nordea fonden, disse penge skulle sammen med et sponsorat på 5.000,- kr. fra Byens Bedste Cafe bruges til at etablere en ”bro-forlængelse” ude ved den nye bro over Gels Å, og som er en del af Tiset Stensbæk sporet. Denne broforlængelse var ønsket, da man ellers på visse årstider skulle færdes i vand og mudder for at komme hen til den nye bro. Leif Nannestad havde ligesom ved etableringen af broen, lagt et stort arbejde i at få tilladelse til denne broforlængelse, der jo skulle etableres i fredede omgivelser. Som det hører sig til, blev der også afholdt en indvielses vandretur ud til broen, hvor der blev snakket og fortalt om projektet.

Årets Byfest var i dagene 30. og 31. august samt 1. september.

Fredag aften startede vi byfesten med vores fællesspisning. Og der var rekord i antallet af deltagere, næsten 140 personer. Bl.a. afholdt CN-Maskinfabrik et personale arrangement og mødte op med ca. 30 personer. Vi er stadig vildt imponerede og taknemmelige over at vi kunne samle så mange deltagere. Lad os håbe at alle har haft så god en aften, der også bød på lokalrevy og Kim Larsen musik, at de kommer igen til dette års byfest. Vi fik for øvrigt musikken sponsoreret af 3 lokale erhvervsdrivende, nemlig Maler Allan Lorentsen, Dagplejer Helle Bracht og Bjarke Nicolaisen. Endnu engang en stor tak til de 3 for deres ekstraordinære sponsorat.                                                                                              Vi havde Petanque turnering lørdag eftermiddag, arrangeret af Helge Jakobsen. Kagekonkurrence med efterfølgende kaffebord, til stor glæde for bl.a. petanque-spillerne.                                                                                                                                              Vi havde arrangeret Familie-cykeltur kl. 16.30, der var desværre ikke stor interesse for det, så vi var vist kun 5-6 personer der tog turen rundt. Om aftenen var der fællesgrill, som desværre heller ikke var for godt besøgt.

Søndag morgen var der gratis morgenkaffe, med rundstykker sponseret af Arnum Bageri, og ganske som det plejer var der en god opbakning. Vi var dog uheldige med vejret hele søndagen, det regnede ret så kraftigt, så dagens gåtur på vores fine sti var ikke ret godt besøgt.                                                                                                                                                     Generelt set så var det en god Byfest, også økonomisk, bl.a. fordi vi også fik udsolgt af vores tombolalodder.                                                                                                                          Vi havde dog også gjort os umage med at skære så mange udgifter væk som overhovedet muligt.

I november blev vores julehjerter fundet frem fra loftet, gennemset og gjort klar til ophængning, de blev med frivillig hjælp hængt op, til glæde og fornøjelse for os alle. Desværre var decembers stormvejr ret hård ved hjerter og pærer, så der er en del der er gået i stykker som følge deraf. Vi står altså overfor endnu en investering, for at få det hele gjort anvendeligt igen. Vi skal nok også have fundet en anden type lyskilde i hjerterne, end de pærer vi har forsøgt med. De var ikke billige at købe, men opfyldte desværre ikke vores forventninger. Michael er i gang med at undersøge mulighederne.

D. 1. december var der Julestue i stalden ved Therese og Helge. Forinden var julemanden gået igennem byen, kommende ind ude fra Engvej. Der var mange der deltog og det var en hyggelig eftermiddag. Blot var der nogle børn der undrede sig over at de havde set en person iklædt julemandstøj, køre ud ad Engvej, kort tid før julemanden kom gående ind ad Engvej….. Men det er jo nok et af de mysterier vi aldrig får svar på.

Julevandring på stien. Vi har jo i et par år haft tradition for at arrangere en julevandring på den nye sti. Dette ville vi også i år, d. 27. december, og på opfordring fra Olaf Hansen ansøgte jeg den Syd og Sønderjyske Fond om et tilskud til et arrangement i forbindelse med vores julevandring. Temaet var ”Fremme af sundheden hos borgere i Tiset og omegn”. Tanken var at der i forbindelse med vandringen skulle være en lettere bespisning med sunde fødevarer, for at skabe fokus på motion og sund kost. Arrangementet skulle være gratis for alle, derfor ansøgte jeg om støtte. Tilbagemeldingen fra fonden var positiv, jeg fik tilsagn om 6.000,- kr. i tilskud. Eneste betingelse var at arrangementet skulle være i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Gram. Derfor tog jeg kontakt til dem og forelagde dem projektet. De ville behandle min henvendelse på det næstfølgende møde. Desværre var deres tilbagemelding langt fra positiv. De meddelte pr. mail at de ikke ønskede at deltage i arrangementet, uden nogen videre form for begrundelse. Jeg skrev tilbage til dem og bad om en begrundelse, da jeg ikke forstod deres stillingtagen. Der kom ikke nogen tilbagemelding, hvilket der stadig ikke er. Af denne grund måtte vi skrinlægge vores planer og jeg meldte tilbage til fonden at jeg desværre ikke kunne få opfyldt deres betingelse, og derfor måtte trække min ansøgning tilbage.

Vi afholdt dog alligevel julevandringen, blot på samme måde som tidligere, hvor der efter gåturen kunne købes kaffe, gløgg, kage og æbleskiver i klubhuset på skydebanen. Vi var dog ekstremt uheldige med vejret d. 27., det regnede og stormede helt vildt, hvilket resulterede i at kun Leif Nannestad mødte op, Claus og jeg selv gik turen rundt sammen med Leif, så vi havde rigeligt af kage og æbleskiver bagefter.

Af andre aktiviteter har vi også afholdt loppemarked 2 gange i det forløbne år. Og I har jo nok gætte hvor det foregik henne….. Ja i stalden hos Therese og Helge. (Hvad skulle vi dog gøre uden deres stald?) Loppemarkedet blev afholdt i de 2 weekender hvor der også er Arnum Mærken. Dette fordi der så kommer mange igennem byen, og at mange af dem er nogen der godt kan lide at gå og rode i lopper. Vi havde en pæn indtjening, og dem der hjalp til med arrangementet skal have en stor tak.

Der plejer jo også hen over sommeren at blive arrangeret cykelture. Dette blev også forsøgt startet op, men af forskellige årsager blev det ikke rigtig til noget i år. Men vi prøver til igen her til sommer.

Ligeledes bliver der også arrangeret petanque heromme på banen. Hver uge sommeren igennem var der en del der mødtes og havde nogle hyggelige timer sammen.

Vi har haft vores præmiespil kørende i det forgangne år, og i november var det tid til fornyelse af numrene. Vi har endnu engang fået solgt ca. det samme antal numre som vi plejer, derfor er det en sikker indtægtskilde for foreningen.

Derudover har vi også solgt medlemskort til foreningen. Vi har fået solgt i alt 62 stk. som enten er til enkeltpersoner eller til husstande. Vi planlægger at komme rundt igen i marts – april måned med 2014 medlemskort.

Hen over foråret og forsommeren har vi lavet lidt almindeligt vedligehold på vores legeplads, samt på klubhuset. Petanque banen fik et nyt lag stenmel og huset derovre er blevet malet. Jeg vil lige gøre opmærksom på at alt dette gøres for egne midler, vi kan ikke få det dækket af Kommunen. Kassen henne ved Kongevej 217 var efterhånden ret udtjent. Derfor gik vi i gang med at undersøge muligheden for en fornyelse. Vi fik foræret et vindue, Reimer Grønvold snedkererede en ny kasse, Allan Lorentzen malede den, og før vi fik set os om, så hang der en flot ny kasse derhenne. Stor tak for hjælpen. Denne kasse passes for øvrigt fortrinsvis af Ulla og Helge Jakobsen, de sørger for at sætte fødselsdagsmeddelelser og lignende op, hejser flaget eller vimplen afhængig af begivenheden, samler penge ind og omsætter dem til en gave til fødselaren. Også en stor tak til Ulla og Helge.

Der bliver også i vinter spillet lidt indendørs fodbold i Gram Fritidscenter med et herreseniorhold. De er ikke så mange, men dem der er med hygger sig med det. De er ikke tilmeldt en turnering, men spiller blot for sjov. Derfor er det også lidt uforpligtende for dem, og det er lige netop det de ønsker.

Det lykkedes os ikke at etablere noget børneidræt på sportspladsen sidste sommer. Men vi kan se at der nu er en noget større flok børn i byen, i den alder hvor de godt kan og vil spille bold m.m., derfor vil vi i sommer gøre et forsøg på at have en ugentlig aften / eftermiddag hvor vi kan trække dem herned.

I årets løb har vi også arbejdet på at få etableret vores www.Tisetby.dk hjemmeside. Den har været lang tid undervejs, men nu er det en realitet. Gå endelig jævnligt ind og se den, den bliver hele tiden opdateret med nyheder. Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde mellem TBI, Tiset Vandværk og Tiset Lokalhistorisk Forening. Vi havde lidt professionel hjælp til at få den opbygget, fra Trendis v. Lilian Bondig i Gram, og nu er det Michael Fyhn der er webmaster, og sørger for at få den opdateret. Tag derfor endelig kontakt til enten Michael eller mig, hvis I har kommentarer eller ideer til hvordan vi kan gøre den bedre. Vi er mægtig glade for hjemmesiden, og vil bestræbe os på at få den gjort så god og informativ som muligt. Vi har også lavet et foto-galleri på siden, med billeder fra de arrangementer vi har. Umiddelbart ser vi ingen begrænsninger mht. sidens indhold, formålet er at få gjort Tiset så kendt som muligt, men selvfølgelig helst kun med positive historier, der i den sidste ende måske kan trække nye beboere til.

Vi har jo lavet en renholdelsesaftale med Haderslev Kommune, for de 3 grønne områder der er i byen. Det er mindepladsen henne ved den gamle skole, det er området ved vandstenen oppe i svinget, og det er området på den anden side af vejen hvor glenten står. Indtil nu har vi fået et beløb for at ”sommer-holde” disse 3 steder. Sidste sommer havde vi aftale med Asger Roost, som fik et beløb for arbejdet. Der er dog lidt tilovers til os selv af beløbet fra Kommunen, som vi typisk anvender til flis, skærver og nye planter. Al vinter renholdelse påhviler stadig Kommunen.

Nu er vi efterhånden ved at være kommet igennem året, men der er stadig nogle meget væsentlige ting der skal omtales her i denne beretning. Disse ting har også relation til noget af det jeg nævnte i forbindelse med hjemmesiden. Nemlig at gøre Tiset by attraktiv både for os som allerede bor her, men i lige så høj grad for eventuelle tilflyttere.

Hvordan kan byens Borger og Idrætsforening så gøre det, ud over det vi gør på hjemmesiden. Jo vi har lige nu 3 andre ting vi også arbejder fokuseret med.

Den første ting er: de trafikale forhold gennem byen. Vi er jo alle bekendt med den række af trafikuheld der har været indenfor byskiltene i de seneste år. Der er ingen af os der kan være tjent med at færdes på veje og fortov med livet som indsats. Derfor er vi et par stykker der på vegne af TBI men også hele byen, har taget kontakt til pressen, politiet og Haderslev Kommune. Det har resulteret i noget omtale i aviserne, som igen har resulteret i en dialog med Kommunen og Politiet. Vi har mødtes nogle gange herude, taget nogle billeder, diskuteret de trafikuheld der har været igennem de seneste 10 år og drøftet hvad der kan og bør gøres. Politiets indstilling er ganske klar: Set ud fra det antal af anmeldte uheld der har været igennem de sidste 10 år (og det er ikke engang dem alle der er anmeldt) så er politiets klare konklusion, at det nok til ”en sort plet” som der bør gøres noget ved. Kommunen har også lavet en tilsvarende konklusion, og de vil gerne lave nogle trafikregulerende foranstaltninger på Kongevej i begge ender af byen, samt noget i svinget ved CN. Blot er der ingen penge på budgettet, så det trækker ud med at få noget lavet. De mest nærliggende ting som der var plads til i det indeværende budget, blev lavet i løbet af sommeren. Der blev sat reflekser op på kantstenen rundt i svinget, og sat pile-skilte, der er synlige fra Arnum siden, op. Dette for at gøre trafikkanterne opmærksomme på svinget og derved forhåbentlig reducere antallet af farlige situationer. Kommunen forsøger lige nu at finde penge til at få udarbejdet et projektforslag fra et rådgivningsfirma, som kan belyse hvad den bedste løsning vil være. Under alle omstændigheder skal vi ikke sætte næsen op efter nogen reelle tiltag før tidligst i 2015-2016.

Den anden ting er: at vi helt konkret arbejder på muligheden for at bygge et nyt fælleshus hernede ved det nuværende klubhus. Vi vil gerne skabe muligheden for at alle byens borgere har et mødested, der kan anvendes til fællesaktiviteter og foreningsarrangementer, men også til private ting, såsom fætter-kusine fester, konfirmationer, fødselsdagskomsammen osv. Tanken er at de gamle omklædningsrum skal fjernes for at gøre plads til et nyt byggeri, indeholdende et fest / mødelokale med plads til 60-70 personer, garderobe, anretterkøkken, toiletter, omklædningsfaciliteter og diverse depotrum. Det vil i givet fald blive bygget sammen med det nuværende klubhus via en glas-mellembygning, så det hele hænger godt sammen. Det skal altså være til vores alles afbenyttelse, til glæde og styrkelse af byens sammenhold og fremtid. Vi sidder lige nu 3 personer i arbejdsgruppen, Bent Hansen, Leif Nannestad og undertegnede. Vi er indtil videre kommet så langt i projektet, at Haderslev Kommune har vendt tommelfingeren opad, og lige nu er ved at udarbejde et forslag til en 20 årig brugsretsaftale til os på grund og lokaliteter. Vi har taget kontakt til arkitekt Hans Lund fra Rødding, der har været med til at projektere flere lignende fælleshuse i andre mindre byer. Han har lavet det første skitse forslag til os, som jeg vil dele ud til jer senere. Der er endnu ikke besluttet noget som helst om størrelse og endeligt udseende, da det jo også hænger sammen med vores økonomiske formåen. Når Hans er kommet lidt videre i projektet, skal vi i gang med at kontakte diverse fonde m.m. for at se om vi kan rejse pengene til projektet. Vi skal nok indkalde til informationsmøder, når tiden er inde til det.

Den tredje ting er: TBI har købt ejendommen Kongevej 226, Eigils hus.

Ved den sidste generalforsamling spurgte vi om generalforsamlingens accept til at arbejde videre mod at købe ejendommen af Eigil, hvilket vi fik. I årets løb har vi så lavet en købsaftale med Eigil, og vi har officielt overtaget det her pr. 31.-12.-2013 Tinglysning og alt det andet praktiske er på plads, og vi fik for nyligt skødet. Formålet med at købe ejendommen var, og er, at rive huset ned og lave en grøn plads til fri afbenyttelse. Der bliver etableret nyt græs derhenne, nogle bænke og måske også nogle frugttræer. Vi besluttede at tage sagen i egen hånd, for at forhindre at en given boligspekulant skulle købe ejendommen for en slik, for derefter at leje den ud til et klientel som vi måske helst er foruden. Set i et større perspektiv, så pynter Eigils hus ikke i landskabet, og det er jo nok ikke ret sandsynligt at huset nogensinde ville blive renoveret og komme til at fremstå flot igen. Det ville altså hurtigt blive endnu mere en ”øjebæ”, end det allerede er nu. I og med at vi nu har købt huset og fjerner det til fordel for et grønt område, så har vi foretaget os et foreningsbaseret byforskønnelses-projekt, der i sidste ende vil komme alle beboere og boligejere i Tiset til gode.                                                                           Hvordan kan TBI få råd til at købe ejendommen????? Jo, vi har tjent alle pengene her det seneste år. Vi har ikke anvendt nogen af de penge som de 2 tidligere foreninger havde sparet op. Ikke én eneste krone. Vi har tilbudt os som frivillige hjælpere på Gram Slot, ved messer og lign. I det forløbne år har vi arbejdet dernede ved forårsmessen, jagtmessen og julemessen. I disse 4 weekender har vi tjent hver en krone som det kostede os at købe huset, inkl. stempel og alle andre udgifter. Samlet har vi tjent lige godt 46.000,- kr. Vi i bestyrelsen har selv taget en rigtig stor tørn til messerne, men vi har også haft god hjælp fra andre i både Tiset og Gram, rigtig mange har sagt ja til at hjælpe os, en stor tak for det. Mht. nedrivningen, så har vi søgt om at komme med i nedrivningspuljen i Haderslev Kommune. Her har vi fået tilsagn, da de er meget imponerede over at vi som forening selv tager action i et projekt som dette. Der vil komme en entreprenør og rive hele huset ned, fjerne alt byggeaffaldet og efterlade grunden ryddet og planeret. Såfremt nogen af de nedgravede olietanke ikke er opfyldt med sand og korrekt afblændet, vil disse også blive fjernet af entreprenøren. Alt sammen betalt af nedrivningspuljen. Såfremt der skulle dukke en forurening op på grunden, så er grunden omfattet af Olieselskabernes Miljøpulje og en eventuel oprensning vil blive dækket af denne.

En enig bestyrelse i Tiset Borger- og Idrætsforening er overbevist om at alle disse tre nævnte ting er af væsentlig betydning for Tiset bys fremtid, og dermed også vores alles fremtid i Tiset. Uden sådanne foreningsbaserede aktiviteter er der alt for stor risiko for at byen vil dø ud og husene vil blive mere usælgelige end de allerede er lige nu. Med sådanne aktiviteter og et endnu bredere sammenhold fremover, bør vi her i Tiset by være i stand til an vende udviklingen til vores alles bedste.

Det var en ordentlig smøre, jeg håber ikke I har kedet jer.

Men en lang beretning er oftest udtryk for at der er tale om en aktiv forening, der ikke kun snakker men også handler.

Her til sidst, vil jeg takke bestyrelsen for et godt og fornøjeligt samarbejde i det forgangne år, en stor tak

til vores sponsorer og en endnu større tak til de frivillige hjælpere der har hjulpet til, når vi har spurgt.

Formand

Lars Bracht

20. februar 2014.

Kontakt webmasteren hvis der er kommentarer eller ideer til hjemmesiden