VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR TISET BY

jul 2017 1 1 jul 2017 2 1 jul 2017 4 1 jul2017 3 1 tiset vinter 2017 4

 

 

 

Brakpudsning og Fræsning udføres

Olaf Hansen 51260121

 

 

 

 

Takstblad for Tiset Vandværk 2019

Driftsbidrag (Forbrugsafgifter):

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig driftsbidrag pr. afregningsmåler

600,00

750,00

Målerafgift, pr. måler

200,00

250,00

Kubikmeterafgift pr. m3

4,00

5,00

Afgift af ledningsført vand (til staten) pr. m3

6,18

7,73

Gebyr til grundvandssikring (til staten) pr. m3

0,19

0,24

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift), Område 1

 

Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig

Kr.

7.003,50

8.754,38

Forsyningsledningsbidrag, pr. ejendom

Kr.

6.678,70

8.348,38

Stikledningsbidrag  pr. stk

Kr.

2.095,98

2.619,98

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift), Område 2

 

Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed

Kr.

7.003,50

8.754,38

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom

Kr.

18.067,00

22.583,75

Stikledningsbidrag pr. stk

Kr.

2.095,98

2.619,9

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling. Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- og tilbygning vil de blive opkrævet et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht regulativ og fordelingsnøgle.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledninger, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for vandledningsarbejde pr. 1. oktober 

Gebyrer

Excl. moms

Incl. moms

Rykkergebyr

100,00

Momsfrit

Flyttegebyr

150,00

187,50

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning

1.500,00

1,875,00

Gebyr for manglende aflæsning af vandmåler, ved skønnet stand

100,00

Momsfrit

Gebyr for manglende aflæsning af vandmåler, ved værkets aflæsning

250,00

312,50

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af afgift på ledningsført vand og vandafgift.

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Haderslev kommune den___________/20

Kontakt webmasteren hvis der er kommentarer eller ideer til hjemmesiden