VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR TISET BY

tiset sommer 2017 1 tiset sommer 2017 2 tiset sommer 2017 3 tiset sommer 2017 4 tiset sommer 2017 5

Skovløkkevej 5,

6510 Gram

‎51 26 01 21

Find os

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Brakpudsning og Fræsning udføres

Olaf Hansen 51260121

 

 

 

 

 

Tilsynsrapport Tiset Vandværk - tilsyn den 14. september 2012, J.nr. 07/22592

De sædvanlige kontrolpunkter er gennemgået, og der er følgende bemærkninger, som jeg vil bede jer tage fat om:

1.    Overveje hvornår rentvandstanken igen skal inspiceres, senest var i 2007.

2.    Tjekke om jeres beredskabsplan skal opdateres evt. med hjælp fra vedhæftede skabelon

3.    Husk at lave den årlige forbrugerinformation (drikkevandsbek. § 28) og sende den rundt til alle jeres forbrugere evt. i et trykt medie, eller endnu lettere bringe den på jeres hjemmeside. Har I en hjemmeside? Jeg synes I nævnte det, men jeg finder den ikke. Skabelon til at lave forbrugerinformationen er vedhæftet denne mail. Når I har den klar, skal vi til vores tilsyn har en kopi eller et link.

Kommunens øvrige bemærkninger:

Vandværk og boringer fremstår i god og velholdt tilstand.

I 2012 har der været bemærkninger til drikkevandskvaliteten med hensyn til jern, mangan og turbiditet. Årsagen var en tilstoppet ventil i trykfiltret, som Vand Schmidt har udbedret. Den seneste prøve fra den 13. september 2012 overholder grænseværdierne.

Foretages der regelmæssige serviceeftersyn? Det fik jeg ikke spurgt om. Hvis ja skal rapporterne kunne fremvises under tilsyn, hvis nej bør I iværksætte det for at undgå uregelmæssige analyseresultater.

 

Kontakt webmasteren hvis der er kommentarer eller ideer til hjemmesiden